Våra Tjänster

Mark:

 • Grovplanering av tomtmark
 • Bergsprängning
 • Grävning och schaktning inför byggnationer
 • Markförberedelser för trädgårdsprojekt och landskapsdesign
 • Schaktning för pooler och vattenanläggningar
 • Byggnation för vatten och avlopp
 • Grävning vid dräneringsarbete
 • Och mycket mer

 

Grund:

 • Gjutning av betongplatta till bostäder
 • Husgrund med källarplan
 • Betongplatta för garage och förråd
 • Specialiserade gjutningar

 

För mer info: 

HÅllbart och smart

Miljöanpassat arbete

Det kan verka självklart, men vi vill ändå nämna att vi naturligtvis utför våra beställares uppdrag i enlighet med rådande miljölagstiftning och regler från Arbetsmiljöverket. Vid markarbeten och byggprojekt kan det uppstå betydande mängder avfall och överblivet material. Det är av yttersta vikt att entreprenören ansvarar för en effektiv hantering av dessa, vilket inkluderar återvinning och deponi. Därigenom kan vi minimera miljöpåverkan och främja hållbara praxis. Genom att samarbeta med oss kan du vara säker på att arbetet görs med miljövänliga metoder och att vi aktivt bidrar till en mer hållbar framtid.

Vårt team

Erfarna medarbetare

Vårt arbetslag består av trevliga, rutinerade och skickliga yrkespersoner. Vi arbetar så effektivt som möjligt enligt de mest krävande standarderna och med de senaste teknikerna.