Om oss

OM OSS

Företaget

Idag har TJF Mark & Grund AB växande kundportfölj med såväl små som stora uppdragsgivare. Inget arbete är för stort eller för litet för oss, oavsett om det gäller en privat tomt eller ett helt anläggningsområde. TJF Mark & Grundhar mycket nära samarbete med flera andra företag i vår koncern, vilket innebär att vi erbjuda totalentreprenad när det gäller både mindre och större anbud och projekt. 

Koncernen

TJF Mark & Grund AB ingår i Cyntus AB-koncernen där även syskonbolagen TJF Måleri AB, TJF Ställningar AB, Isotectum Tak AB, TJF Entreprenad AB, Exterium Uterum & Entreprenad AB och Gröna Bygget i Sverige AB ingår. Koncernen är i dag till huvuddelen ett familjeföretag där många familjemedlemmar finns representerade på olika poster, men vi är även en utvidgad familj som alla medarbetare är och känner sig delaktiga i. Omsättningen i bolagssfären är närmare 200 miljoner SEK.

kunden i foKus

Vi levererar i varje uppdrag!

Vi ska alltid utföra vårt arbete med högsta möjliga kvalitet och möta varje tänkbart krav från våra kunder. Med erfarenheten och engagemanget från varje medarbetare gör vi alltid kunden nöjd och levererar ett bättre resultat av det utförda arbetet.

Vårt team

Erfarna medarbetare

Vårt företag består av trevliga, rutinerade och skickliga yrkespersoner.

Vi arbetar så effektivt som möjligt enligt de mest krävande standarderna och med de senaste teknikerna.